Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

2η Τροποποίηση πρόσκλησης με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ”

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. 2η Τροποποίηση πρόσκλησης με...

Σας ενημερώνουμε για την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ».

Η τροποποιημένη έκδοση αφορά:

  1. Στη χρονική μετάθεση υποχρέωσης των ΟΤΑ Α’ να κατέχουν εγκεκριμένο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) προκειμένου να αξιολογηθούν, για την 1/1/2025, σύμφωνα με το ν. 4936/22 (Α’ 105) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5106/24 (Α63) και ισχύει.
  2. Στην ενημέρωση του συνημμένου στην πρόσκληση αρχείου “Απαιτούμενα Στοιχεία“.

Τα υπόλοιπα ισχύουν ως έχουν.

Ο πλήρης φάκελος της Πρόσκλησης, βρίσκεται πατώντας ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο