Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού...

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την έκδοση της περιβαλλοντικής έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Μετάβαση στο περιεχόμενο