Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Απόφαση έγκρισης του Πίνακα εγκεκριμένων προτάσεων κατόπιν της υπ’ αρίθμ 1657/2023 Απόφασης του ΣΤΕ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 .

  1. /
  2. Νέα
  3. /
  4. Απόφαση έγκρισης του Πίνακα...

Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση έγκρισης του Πίνακα εγκεκριμένων προτάσεων κατόπιν της υπ’ αρίθμ 1657/2023 Απόφασης του ΣΤΕ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τη 2η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 4610 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο