Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 800.000 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 02/05/2024
Λήξη: 28/06/2024
Δικαιούχοι: Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.8

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΚΤ_4.8.4
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Πιπεράς Γαβριήλ

Τηλέφωνο: 2251352045

email: gpiperas@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη δημιουργία και υποστήριξη Μονάδων Προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών ΑμεΑ ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ειδικότερα:
Στο  πλαίσιο  των  πολιτικών  για  την  ενίσχυση  της  ισότιμης  συμμετοχής  των  Φοιτητών με Αναπηρία και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ & ΕΕΑ),  την  εκπαίδευση  χωρίς  αποκλεισμούς  στην  ανώτατη  εκπαίδευση,  προβλέπονται  παρεμβάσεις που αφορούν  στην  υποστήριξη  των  Μονάδων  Ισότιμης  Πρόσβασης  ατόμων  με  αναπηρία  και  ατόμων  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  209  του  Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ  Α  141/21.7.2022) όπως ισχύει.
Δύνανται ενδεικτικά να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις, όπως:
• Καταγραφή  Περιορισμών  και  Εμποδίων:  ενημέρωση  πρωτοετών  φοιτητών, υποστήριξη ΦμεΑ & ΕΕΑ για τη συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής και των  επικαιροποιήσεών  της,  γραμματειακή  υποστήριξη  Μονάδας  Ισότιμης  Πρόσβασης, διαχείριση παραπόνων / υποδείξεων προσβασιμότητας, εξαγωγή  στατιστικών στοιχείων, κ.α.
• Ηλεκτρονική  Προσβασιμότητα:  αξιολόγηση  ικανοτήτων  ΦμεΑ  για  προσδιορισμό  προσωπικών  ΥΤ,  κατάρτιση  ΦμεΑ  στη  χρήση  ΥΤ,  τεχνική  υποστήριξη  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  ΥΤ  σε  ΦμεΑ,  υποστήριξη  σταθμών  εργασίες  ΥΤ  στις  βιβλιοθήκες,  αξιολόγηση  προσβασιμότητας  ιστοτόπων  ιδρύματος,  παροχή  οδηγιών  για  παραγωγή  προσβάσιμου  εκπαιδευτικού  υλικού  (σημειώσεων,  παρουσιάσεων)  στο  ακαδημαϊκό  προσωπικό,  παροχή  οδηγιών  και  τεχνικής  υποστήριξης  για  την  προσβασιμότητα  των  ιστοτόπων  του  ΑΕΙ,  δανεισμός  ΥΤ  σε  ΦμεΑ  για  τη  συμμετοχή τους στις εξετάσεις, κ.ά.
• Κατάρτιση  και  υποστήριξη  προσωπικού  (ακαδημαϊκού,  διοικητικού, βιβλιοθηκονόμων) και  εθελοντών  συμφοιτητών ως  προς  την  υποστήριξη  των  ΦμεΑ  &  ΕΕΑ  κατά  τη  διάρκεια  των  μαθημάτων,  εργαστηρίων  &  κλινικών  καθώς και για τους ενδεδειγμένους τρόπους συμμετοχή τους στις γραπτές και  προφορικές  δοκιμασίες,  κατάρτιση  φοιτητών  με  τύφλωση  στην  κινητικότητα  και τον προσανατολισμό, κ.ά.
• Διερμηνεία/Τηλεδιερμηνεία στην ΕΝΓ & Μεταγραφή (ομιλίας σε κείμενο) για  την  υποστήριξη  των  φοιτητών  με  κώφωση  ή  βαρηκοΐα,  στην  Ελληνική  Νοηματική Γλώσσα
• Μετακίνηση  ΦμεΑ:  κυρίως  χρηστών  αναπηρικών  αμαξιδίων  αλλά  και  άλλων  κατηγοριών  αναπηρίας  από  και  προς  το  ίδρυμα:  διαχείριση  αιτήσεων  μετακίνησης,  δημιουργία  και  επικαιροποίηση  του  προγράμματος  μετακινήσεων, διαχείριση έκτακτων περιστατικών, κ.ά.
• Παραγωγή  προσβάσιμων  συγγραμμάτων  για  την  επεξεργασία  και  παραγωγή  συγγραμμάτων  σε  κατάλληλους  μορφότυπους  (προσβάσιμο: epub3  ή  PDF  ή DAISY2, braille,  μεθυσμένη  μορφή,  ψηφιακή  μορφή  ανάγλυφων  σχημάτων, κ.ά.)  για φοιτητές  με  εντυποαναπηρία (όπως φοιτητές  με  κινητική  αναπηρία  στα άνω άκρα, τύφλωση, μειωμένη όραση ή δυσλεξία).


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο