Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.201.164 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" (ΕΥΔ), Λοιποί αρμόδιοι φορείς
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής:

Περιγραφή Δράσης


Μετάβαση στο περιεχόμενο