Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.960.620 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο" (ΕΥΔ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής:

Περιγραφή Δράσης


Μετάβαση στο περιεχόμενο