Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 400.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 03/08/2023
Λήξη: 30/10/2023
Δικαιούχοι: Εταιρία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Ε Γ Α Ν Υ, Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου "Η Μέλισσα"
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (εφεξής ΣΥΔ), , τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, μέχρι  31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Οι ΣΥΔ είναι μικρές μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ, η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο