Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 03/08/2023
Λήξη: 30/10/2023
Δικαιούχοι: Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Δυτικής Λέσβου, Δήμος Δυτικής Σάμου, Δήμος Ικαρίας, Δήμος Λήμνου, Δήμος Χίου, Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Τα Κέντρα Κοινότητας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:

  1. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά
  2. Λειτουργία κινητής/ών μονάδας/ων για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
  3. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.α.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο