Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Κέντρων Διημέρευσης –...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.600.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 03/08/2023
Λήξη: 30/10/2023
Δικαιούχοι: Εταιρία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Ε Γ Α Ν Υ, Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Αμεα "Η Κυψέλη", Παγχιακός Σύλλογος Αμεα, Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου "Η Μέλισσα"
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, μέχρι  31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Οι πράξεις που θα ενταχθούν θα παρέχουν ενδεικτικώς τις παρακάτω ενέργειες:

α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά (βλ. σημείο 1, άρθρο 1, ΥΑ 20745, ΦΕΚ 1390, Β, 9.3.2023):

α. εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

β. εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

γ. ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

δ. προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,

ε. υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

στ. παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

ζ. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

η. προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

θ. προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν, ι. προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

κ. καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

λ. μεταφορά από και προς το κέντρο


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο