Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση δράσεων υποστήριξης υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες κλπ)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση δράσεων υποστήριξης υπηρεσιών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 250.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 30/08/2023
Λήξη: 31/10/2023
Δικαιούχοι: ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων, από φορείς που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020. Η εξάρτηση αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο έχει οξυνθεί – ως προς κάποιες διαστάσεις του – τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών είναι πολλαπλά επιβαρυμένοι κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά, ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της βαριάς χρήσης αλκοόλ, ειδικά στην περιφέρεια, και η αύξηση του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών στους νέους. Αφορά την συνέχιση λειτουργίας 3 δομών στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας & κοινωνικής επανένταξης, με έμφαση στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών & στην αντιμετώπισητων προβλημάτων των εξαρτημένων ατόμων. Συγκεκριμένα : 1) «Πολυδύναμο Κέντρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» με δικαιούχο το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), 2) «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Λέσβο» με δικαιούχο το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ A/A Πρόσκλησης: 3871 /Έκδοση: 1.0 Έντυπο: Ε.Ι.1_2 4 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) και 3) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» με δικαιούχο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ).


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο