Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Δράσεων Ενίσχυσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Δράσεων Ενίσχυσης Υπηρεσιών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 275.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 26/09/2023
Λήξη: 30/11/2023
Δικαιούχοι: Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο"
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Δράση αφορά στη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, έγκαιρης παρέμβασης στη ψύχωση & ψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων χωρίς οικιστικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη πολιτική του Υπ. Υγείας, σε 1 συνεχιζόμενη δομή. Συγκεκριμένα : «Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Χίου “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”» με δικαιούχο το ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ .
Η δράση αφορά στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999 σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινοτικής περίθαλψης και της αναχαίτισης της ροής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στα άσυλα έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη και λειτουργία ψυχιατρικών τμημάτων σε γενικά νοσοκομεία που διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές.


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο