Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 700.000 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 03/08/2023
Λήξη: 30/10/2023
Δικαιούχοι: Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Λήμνου, Δήμος Χίου, Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΚΤ_4.11.2.1_7
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Πιπεράς Γαβριήλ

Τηλέφωνο: 2251352045

email: gpiperas@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομής/ών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Η λειτουργία της/των συνεχιζόμενης/ων δομής/ών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών», ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης).


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο