Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, Σχολικό έτος 2023-2024

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.664.864 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 11/07/2023
Λήξη: 31/08/2023
Δικαιούχοι: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση θα υλοποιηθεί προσανατολισμένη στη Πολιτική «Εγγύηση για τα Παιδιά» & την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας, με το ΕΚΤ+ να υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά στη βάση εκ των προτέρων προσδιορισμένων κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε συνέπεια και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (Child Guarantee) (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021). Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια παιδιά και παιδιά και άτομα ΑΜΕΑ, που λόγω εισοδηματικών ή και άλλων κριτηρίων εκφεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο