Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προστασία και ανάδειξη διεθνούς και εθνικής εμβέλειας πολιτιστικών πόρων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Προστασία και ανάδειξη διεθνούς...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.000.000€ Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 01/02/2024
Λήξη: 29/3/2024
Δικαιούχοι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.6

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4.6_13
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

 Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Πιπεράς Γαβριήλ

Τηλέφωνο: 2251352045

Διεύθυνση email: gpiperass@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Ο τύπος δράσης αφορά σε ενέργειες/κατηγορίες πράξεων προστασίας και ανάδειξης επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε τοπικό επίπεδο/ανά νησί και σε επεμβάσεις σε αρχαιολογικά μουσεία, με τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό μουσειακών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης στα μνημεία της Παγκόσμιας και Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργία ή επέκταση πολιτιστικών δικτύων, καθώς και παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο