Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Προστασία και ανάδειξη διεθνούς και εθνικής εμβέλειας πολιτιστικών πόρων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Προστασία και ανάδειξη διεθνούς...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Ανοικτή
Έναρξη: 01/02/2024
Λήξη: 29/04/2024
Δικαιούχοι: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο τύπος δράσης αφορά σε ενέργειες/κατηγορίες πράξεων προστασίας και ανάδειξης επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε τοπικό επίπεδο/ανά νησί και σε επεμβάσεις σε αρχαιολογικά μουσεία, με τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό μουσειακών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης στα μνημεία της Παγκόσμιας και Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργία ή επέκταση πολιτιστικών δικτύων, καθώς και παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών.


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο