Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 400.000 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 31/07/2023
Λήξη: 29/09/2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΒΑ
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΚΤ+_4.11.9_4
Γεωγραφική Περιοχή: Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Πιπεράς Γαβριήλ

Τηλέφωνο: 2251352045

email: gpiperas@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη της συνέχειας της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των περιφερειακών στόχων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, την συνεργασία με τα λοιπά όργανα του Εθνικού Μηχανισμού και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο