Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.025.135,00 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 16-10-2023
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.5

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.5_8
Γεωγραφική Περιοχή: Δυτική Λέσβος

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Μουφλουζέλλης Ευστράτιος

Τηλέφωνο: 2251352022

email: emouflouzellis@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διαχείριση των λυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Αιγαίου θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί η ολοκλήρωση και αποτελεσματική λειτουργία των υφιστάμενων και νέων υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας.

Η εν λόγω δράση αφορά σε ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης Πράξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για διαχειριστικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη πράξη ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο