Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ – Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ –...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.956.109,31 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 23/04/2024
Λήξη: 30/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Αγίου Ευστρατίου, Δήμος Λήμνου, Δήμος Οινουσσών, Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.2_26
Γεωγραφική Περιοχή: Οινούσσες, Ψαρά, Άγιος Ευστράτιος, Λήμνος

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κος Εμμανουήλ Αποστόλου

Τηλέφωνο: 2273087298

Διεύθυνση email: apostolou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράσεις αφορούν σε μεταφερόμενες πράξεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και ανακύκλωση κυρίων ρευμάτων υλικών αρμοδιότητας ΟΤΑ μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ), Πράσινων Σημείων (ΠΣ) & του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία τους, με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών (ΠΣ, ΓΑ) και κομποστοποίησης (μικροί μηχανικοί κομποστοποιητές) στα νησιά, οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο