Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ – Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Μεταφερόμενα έργα ΟΧΕ –...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 8.755.000,00 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 02/05/2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.2_24
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Ικαρίας

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά την ενταγμένη πράξη της Π.Π. 2014-2020 με τίτλο « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ», η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο