Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεταφερόμενα έργα Δήμου Μυτιλήνης στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης – Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Μεταφερόμενα έργα Δήμου Μυτιλήνης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.453.369,35 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 23/04/2024
Λήξη: 30/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.1_25
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κος Εμμανουήλ Αποστόλου

Τηλέφωνο: 2273087298

Διεύθυνση email: apostolou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε μεταφερόμενη πράξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών στην πόλη της Μυτιλήνης, η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ.

 


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο