Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεταφερόμενα έργα ΒΑΑ – Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Μεταφερόμενα έργα ΒΑΑ –...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 2.259.859,73 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.1_23
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε μεταφερόμενη πράξη της  προγραμματικής περιόδου 2014-2020  με στόχο την αποτελεσματική διασύνδεση της παραγωγικής ενδοχώρας κάθε νησιού, καθώς και των τουριστικών πόρων κάθε νησιού με τις αντίστοιχες πύλες εισόδου-εξόδου των νησιών όσο και μεταξύ των εσωτερικών ζωνών σε κάθε νησί, η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ».

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση με τίτλο: «Μεταφερόμενα έργα ΒΑΑ – Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών.» , τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης.

Νέα προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης η 31/05/2024 και ώρα 16:00.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο