Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών (Τμηματοποιημένες...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.866.211,29 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 16-10-2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Πρόσκλησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και το σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών του υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Β. Αιγαίου) προγραμματίζονται παρεμβάσεις που θα αφορούν σε δράσεις υλοποίησης υποδομών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η εν λόγω δράση αφορά σε ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης Πράξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με τίτλο: “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ” που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για διαχειριστικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη πράξη ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο