Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών (Μεταφερόμενες...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.491.731 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 17/08/2023
Λήξη: 16/10/2023
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.4_10
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Δυτικής Λέσβου Δήμος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Μουφλουζέλλης Ευστράτιος

Τηλέφωνο: 2251352022

email: emouflouzellis@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και το σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών του υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Β. Αιγαίου) προγραμματίζονται παρεμβάσεις που θα αφορούν σε δράσεις υλοποίησης υποδομών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η εν λόγω Δράση αφορά σε 2 μεταφερόμενες Πράξεις της  Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020:

  1. “Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διευθέτησης Χειμάρρων Νήσου Χίου”
  2. “Εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικών Έργων ΔΕ Καλλονής Δήμου Δυτικής Λέσβου”

οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο