Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατασκευή έργων προστασίας ακτών – αντιδιαβρωτικών έργων (Μεταφερόμενες πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Κατασκευή έργων προστασίας ακτών...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.654.961 Ευρώ

Κατάσταση: Κλειστή

Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 10-11-2023
Δικαιούχοι: Δήμος Λήμνου, Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ3

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.4_9
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Λήμνου Δήμος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδιος επικοινωνίας: κ. Μουφλουζέλλης Ευστράτιος

Τηλέφωνο: 2251352022

Εmail: emouflouzellis@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά πράξεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Η δράση αφορά τις εξής πράξεις:

– Δράσεις και έργα για την προστασία των παραλιών της Αγ.Ερμιόνης και Καταρράκτη από τη διάβρωση

– Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα Ν. Λήμνου

– Δράσεις Προστασίας παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας Δήμου Λήμνου

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 15481/17.02.2023 «Οδηγίες για την μεταφορά πράξεων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-27» έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων και για την αποφυγή επιβολής περιττού διοικητικού φόρτου στους δικαιούχους, θα γίνει χρήση της δυνατότητας δημιουργίας και προσυμπλήρωσης του ΤΔΠ της κάθε πράξης από την ΔΑ στο ΟΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για τα ήδη υποβληθέντα συνημμένα έγγραφα του κάθε ΤΔΠ.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο