Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 709.000 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 01-12-2023
Δικαιούχοι: Δήμος Οινουσσών, Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η κατηγορία δράσεων  έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση  δημόσιων κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε περιφερειακούς/ τοπικούς δημόσιους φορείς, κατά κύριο λόγο Δήμους και Περιφέρεια, παντός είδους χρήσης.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, θα πρέπει να αναβαθμίζουν τα κτίρια σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β.

Τα σχετικά έργα θα πρέπει να συντελούν στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, με ελάχιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας) κατά 30% και ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά δύο κατηγορίες.

Η εν λόγω δράση αφορά σε μια μεταφερόμενη Πράξη της  Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου και Οικοτροφείου Οινουσσών”, η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο.


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο