Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση: 5.2.2.1 – Μεταφερόμενα έργα ΤΑΠΤοΚ Λέσβου – Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση: 5.2.2.1 – Μεταφερόμενα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.857.177 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δήμος Δυτ. Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο