Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.9.1 / Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.9.1 / Ολοκληρωμένες...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.000.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης


Μετάβαση στο περιεχόμενο