Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.5.1.5 – Προμήθεια εξοπλισμού Μονάδων Α’ & Β’ Βάθμιας Περίθαλψης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.5.1.5 – Προμήθεια...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 5.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.5

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο