Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.2.3 – Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων παιδικής φροντίδας

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.2.3 – Δημιουργία,...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: RSO4.2

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο