Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 4.11.1 / Κέντρα Κοινότητας (συνεχιζόμενες δομές)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 4.11.1 / Κέντρα...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 4.200.000 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2023
Δικαιούχοι: Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Δράσης


Μετάβαση στο περιεχόμενο