Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Δράση 1.1.5 – Μηχανισμός υποστήριξης της προώθησης της έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ανακάλυψης, σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 1.1.5 – Μηχανισμός...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.046.858 Ευρώ
Κατάσταση: Προγραμματισμένη
Έναρξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 3ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ1

Περιγραφή Δράσης

Το συγκεκριμένο είδος δράσης είναι μονοδιάστατο και αναφέρεται στη συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας της δημιουργηθείσας την περίοδο 2014-2020 δομής/ μηχανισμού προώθησης της έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά κύριο λόγο με την μεταφορά γνώσης και προϊόντων έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις για αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό και εφαρμογή καινοτομιών στις παραγωγικές και λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων.
Ο στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κλπ).
Παράλληλα ο μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επίπεδο των συμμέτοχων & τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλ. της αγοράς.


Μετάβαση στο περιεχόμενο