Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράση 1.1.1 – Δημόσιες Ερευνητικές υποδομές

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράση 1.1.1 – Δημόσιες...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.000.000 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 2ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με έδρα ή/και παραρτήματα στην ΠΒΑ
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ1

Προτεραιότητα: 1

Ειδικός Στόχος: RSO1.1

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο