Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.666.171,74 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, Δ/νση Δασών Ν. Σάμου, Δ/νση Δασών Ν. Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Προτεραιότητα: 2

Ειδικός Στόχος: RSO2.4

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2.4_20
Γεωγραφική Περιοχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η δράση αφορά 3 μεταφερόμενες Πράξεις με αντικείμενο τις υποδομές και εξοπλισμό για την πυροπροστασία δασών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο επίπεδο της πρόληψης οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ:

  1. «Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»
  2. «Επενδύσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου & Ικαρίας»
  3. «Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου»


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο