Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της Μυτιλήνης στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 9.632.797,65 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 8/4/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Μυτιλήνης
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.1_21
Γεωγραφική Περιοχή: Πόλη της Μυτιλήνης

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε τρεις μεταφερόμενες πράξεις, της Στρατηγικής ΒΑΑ της Μυτιλήνης, της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθούν προκειμένου να ενταχθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ:
1. «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου – προκυμαία και πλατεία Σαπφούς».
2. «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή παλιά χωματερή».
3. «Πάρκο εκδηλώσεων στη θέση Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης».


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο