Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της Χίου στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.951.980,81 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Χίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.1

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.1_22
Γεωγραφική Περιοχή: Δήμος Χίου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε μια μεταφερόμενη πράξη, της Στρατηγικής ΒΑΑ της Χίου, της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΑΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΙΟΥ».

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις ανάπλασης – δημιουργίας ανοικτών χώρων στην πόλη της  Χίου στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020).», τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης.

Νέα προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης η 31/05/2024 και ώρα 16:00.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο