Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Διαχείριση πόσιμου νερού, όπως: άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή, εξοικονόμηση (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Διαχείριση πόσιμου νερού, όπως:...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.786.838,00 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 16-10-2023
Δικαιούχοι: ΔΕΥΑ Λέσβου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ2

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση έχει ως στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξανόμενων αναγκών σε ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού, βασική παράμετρος της οποίας είναι η μείωση των απωλειών κατά την επεξεργασία και διανομή του, καθώς και η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητάς του.

Η εν λόγω δράση αφορά σε ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης πράξης της ΠΠ 2014-2020, με τίτλο: “Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Μυτιλήνης”, που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για διαχειριστικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη πράξη ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.


Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο