Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 454.160 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 17/08/2023
Λήξη: 1/12/2023
Δικαιούχοι: Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "Άγιος Παντελεήμων", Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αφορά 1 μεταφερόμενη πράξη με αντικείμενο τη μελέτη αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας περίθαλψης η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα αποσυρθεί προκειμένου να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Η προς μεταφορά πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» στο Πρόγραμμα “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ” 2021-2027,  αφορά την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων».

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3 της με Α.Π  οικ. 2655/29.10.2021 πρόσκλησης  με τίτλο  «Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», δεν απαιτούνται εκ νέου να αποσταλούν από τον δυνητικό δικαιούχο και η ΕΥΔ διατηρεί το δικαίωμα να τα επανελέγξει ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης της Πράξης.


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο