Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή/και σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, με οικισμούς Δ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις ΟΧΕ της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.345.997,93 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Δήμος Ικαρίας
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ5

Προτεραιότητα: 5

Ειδικός Στόχος: RSO5.2

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_5.2_18
Γεωγραφική Περιοχή: Νησί της Ικαρίας

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε ολοκλήρωση της τμηματοποιημένης Πράξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ», που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για διαχειριστικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη πράξη ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή/και σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, με οικισμούς Δ’ κατηγορίας (Τμηματοποιημένες Πράξεις ΟΧΕ της ΠΠ 2014-2020)», τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης.

Νέα προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης η 31/05/2024 και ώρα 16:00.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο