Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες, κλπ.)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Ανάπτυξη υπηρεσιών για την...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 653.852 Ευρώ

Κατάσταση: Προγραμματισμένη

Έναρξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Λήξη: 1ο Τετράμηνο 2024
Δικαιούχοι: 2Η ΥΠΕ, ΓΝ Περιφέρειας, ΟΚΑΝΑ
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΚΤ+
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ4

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Κωδικός Πρόσκλησης:
Γεωγραφική Περιοχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Περιγραφή πρόσκλησης


Μετάβαση στο περιεχόμενο