Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών (Μεταφερόμενες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή και...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 37.640.760,00 Ευρώ
Κατάσταση: Κλειστή
Έναρξη: 11-08-2023
Λήξη: 30-11-2023
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ3

Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της παραγωγικής ενδοχώρας κάθε νησιού, καθώς και των τουριστικών πόρων κάθε νησιού με τις αντίστοιχες πύλες εισόδου-εξόδου των νησιών όσο και μεταξύ των εσωτερικών ζωνών σε κάθε νησί. Η εν λόγω δράση αφορά σε τρεις μεταφερόμενες πράξεις της  προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και είναι οι εξής:

Α.«ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

Β.«ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ (Χ.Θ.1+883,50 – 5+490,00) & ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

Γ. «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Α ΦΑΣH»

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 15481/17.02.2023 «Οδηγίες για την μεταφορά πράξεων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-27» έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων και για την αποφυγή επιβολής περιττού διοικητικού φόρτου στους δικαιούχους, θα γίνει χρήση της δυνατότητας δημιουργίας και προσυμπλήρωσης του ΤΔΠ της κάθε πράξης από την ΔΑ στο ΟΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για τα ήδη υποβληθέντα συνημμένα έγγραφα του κάθε ΤΔΠ.

 

Η πρόσκληση τροποποιήθηκε ως προς τα παρακάτω:

1. Το Πεδίο ΣΤ. – Κατηγορίες Δαπανών
2.Το χρόνο υποβολής πρότασης (Παράταση).
3. Το ποσοστό Υπερδέσμευσης


Πρόσκληση

1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο