Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)

  1. /
  2. Προσκλήσεις
  3. /
  4. Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης...

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 12.729.255,98 Ευρώ

Κατάσταση: Ανοικτή

Έναρξη: 08/04/2024
Λήξη: 31/05/2024
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Στόχος Πολιτικής: ΣΠ3

Προτεραιότητα: 3

Ειδικός Στόχος: RSO3.2

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_3.2_19
Γεωγραφική Περιοχή: Νησί της Σάμου

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»

Αρμόδια επικοινωνίας: κα Ειρήνη Ζούρου

Τηλέφωνο: 2251352052

Διεύθυνση email: ezourou@mou.gr

Περιγραφή πρόσκλησης

Η εν λόγω δράση αφορά σε πράξη της  Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με τίτλο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ», η οποία για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους θα μεταφερθεί ως τμηματοποιημένη μεταξύ των ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

 

Τροποποίηση Πρόσκλησης.

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιίας, για σύνδεση της ενδοχώρας με τις πύλες εισόδου/εξόδου των νησιών (Τμηματοποιημένες Πράξεις της ΠΠ 2014-2020)» , τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης.

Νέα προθεσμία λήξης υποβολής πρότασης η 31/05/2024 και ώρα 16:00.


Πρόσκληση


1η τροποποίηση πρόσκλησης


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο