Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο"

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 268.812,50

Συνολικό κόστος πράξης: 268.812,50

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2024

Κωδικός ΟΠΣ: 6003257

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της συρρίκνωσης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στη χώρα. Αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος / κλινικής 9 κλινών στο “Σκυλίτσειο” Γενικό Νοσοκομείο της Χίου και την υποστήριξη της συνέχειας της στελέχωσής του για 12 μήνες. Το εξειδικευμένο προσωπικό (17 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων) αποτελείται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με στόχο την συνέχισης της κάλυψης των υφισταμένων ελλειμάτων σε νοσηλευτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες, δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, πλησίον του τόπου διαμονής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στη Χίο.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο