Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Η Μέλισσα” (ΣΥΔ) στη Σάμο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπτυξιακή υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου "Η Μέλισσα"

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 182.500

Συνολικό κόστος πράξης: 182.500

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003427

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Σάμου

Συνέχιση Λειτουργίας Δομής- Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, στον Δήμο Ανατολικής Σάμου στη πόλη της Σάμου, για 2 (δύο) έτη , με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο