Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στη Χίο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Εταιρία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Ε Γ Α Ν Υ

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 153.300

Συνολικό κόστος πράξης: 153.300

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003326

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Το φυσικό αντικείμενο με το οποίο θα συνεχίσει να ασχολείται ο φορέας στην παρούσα πράξη, είναι η παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με νοητική αναπηρία άνω των 18 ετών. Με αυτή την ενέργεια θα συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της μόνιμης διαβίωσης των ενηλίκων με νοητική στέρηση , τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειές τους.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο