Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 220.031,25

Συνολικό κόστος πράξης: 220.031,25

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6002967

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Χίου με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: ««Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.), υλοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο