Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 420.240,0

Συνολικό κόστος πράξης: 420.240,0

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6002265

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Συνέχιση Δομής – Κέντρο Κοινότητας – στο Δήμο Χίο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Επίσης, πέρα από τη διάχυση της πληροφορίας, τα ΚΚ παρέχουν και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Είναι δομές που λειτουργούν συμπληρωματικά, και δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, αλλά διευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους. Στα Κέντρα Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).
Συγχρόνως στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή των αιτήσεων για το ΤΕΒΑ, το ΕΕΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο