Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία “Γέφυρα” του ΠΣΑμεΑ στη Χίο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Παγχιακός Σύλλογος Αμεα

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 422.400

Συνολικό κόστος πράξης: 422.400

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003376

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Η πράξη αφορά τη συνέχιση λειτουργίας του ΜΚΔΗΦ “Η ΓΕΦΥΡΑ” του Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ, που χρηματοδοτείται ήδη και παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Οι στόχοι της πράξης θα είναι:

1. η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

2. η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού

3. η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, ως κοινωνικά ευπαθή ομάδα.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο