Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ – ΑΜΕΑ) “Η Μέλισσα” στη Σάμο

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπτυξιακή υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου "Η Μέλισσα"

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 288.000

Συνολικό κόστος πράξης: 288.000

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003397

Γεωγραφική περιοχή: Νησί της Σάμου

Η πράξη αφορά στη λειτουργία Δομής- Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στη Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, στον Δήμο Ανατολικής Σάμου στη πόλη της Σάμου, για δύο έτη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης σε άτομα με αναπηρίες.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο