Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας των γυναικών

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Λειτουργίας δομών και...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δήμος Μυτιλήνης

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 471.437,50

Συνολικό κόστος πράξης: 471.437,50

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6002718

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Μυτιλήνης

Το έργο αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των Ξενώνων Φιλοξενίας, και ειδικότερα του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900) και λειτουργεί συμπληρωματικά με το έργο: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Αντικείμενο του έργου είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο