Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Κέντρου Διημέρευσης & ημερήσιας Φροντίδας Χίου (ΚΔΗΦ) ΕΓΑΝΥ

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Κέντρου Διημέρευσης &...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Εταιρία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Ε Γ Α Ν Υ

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 384.000

Συνολικό κόστος πράξης: 384.000

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 1/1/2024

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6003327

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

H Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης στη Χίο καλύπτει τις ανάγκες απασχόλησης, εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και ψυχαγωγίας των ατόμων με νοητική αναπηρία που έχουν αποφοιτήσει από τις δομές του δημοσίου στις προβλεπόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο