Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χίου

  1. /
  2. Εντάξεις
  3. /
  4. Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών...

Πρόγραμμα: «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Ταμείο: ΕΚΤ+

Προτεραιότητα:

Ειδικός Στόχος: ESO4.11

Δικαιούχος: Δήμος Χίου

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 190.450,00

Συνολικό κόστος πράξης: 190.450,00

Ημερομηνία έναρξης πράξης: 01/12/2023

Ημερομηνία ολοκλήρωσης πράξης: 31/12/2025

Κωδικός ΟΠΣ: 6002264

Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Χίου

Με την πράξη ο Δήμος Χίου συνεχίζει τη λειτουργία των δομών του Κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου. Θα παρέχει δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα , είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, είδη ψυχαγωγίας, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα με σταθερό ωράριο και σε συνεχή βάση. Επίσης οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ θα μπορούν να εξυπηρετούνται από εκεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο